Με βάση την πράξη 22/7-11-2023 η αρμόδια επιτροπή επέλεξε να αναθέσει την πραγματοποίηση της πολυήμερης εκδρομής της Γ΄ Λυκείου στην Ιταλία στο ταξιδιωτικό γραφείο ΑΤ Holidays.

Για να δείτε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου AT Holidays πατήστε εδώ .Για τις υπόλοιπες προσφορές πατήστε εδώ και εδώ.

Στην προσφορά συμπεριλήφθηκαν όλα τα ζητούμενα με βάση την αντίστοιχη προκήρυξη: Προκήρυξη πολυήμερης Εκπαιδευτικής Εκδρομής Γ΄λυκείου στην Ιταλία για το 2023. Για την αντίστοιχη σύμβαση πατήστε εδώ.