Η δημοκρατική οργάνωση κάθε σχολικής κοινότητας προϋποθέτει κανόνες, όρια, κατανομή ρόλων και ευθυνών. Τα στοιχεία αυτά, όμως, θα πρέπει να προέρχονται από τα μέλη της ομάδας, με συναίνεση και συμμετοχή και να αφήνουν περιθώρια διαφορών και πλουραλισμού απόψεων.

Η σύνταξη του σχολικού κανονισμού από τα μέλη της εκπαιδευτικής και μαθητικής κοινότητας και η συνεπής εφαρμογή του από τη μία καθορίζει με σαφήνεια τους κανόνες που διέπουν τη σχολική ζωή και τις υποχρεώσεις όλων των μελών της σχολικής κοινότητας και από την άλλη αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος, που θα διασφαλίζει τη συνεργασία μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών με αμοιβαία αποδοχή και αναγνώριση.

Η εφαρμογή του σχολικού κανονισμού δεν αποσκοπεί σε καμία περίπτωση στον περιορισμό της ελευθερίας του μαθητή/τριας. Οι επιδιώξεις και οι προσπάθειές μας είναι διαρκείς για τη διασφάλιση ενός υγιούς μαθησιακού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ο/η κάθε μαθητής / μαθήτρια θα μπορεί απρόσκοπτα να απολαμβάνει τα αγαθά της εκπαίδευσης και ο/ η κάθε εκπαιδευτικός να μπορεί να προσφέρει το μέγιστο για μια ποιοτική εκπαίδευση.

Σκοπός του Σχολείου είναι να συμβάλλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών/τριών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες, να γίνουν υπεύθυνοι, ελεύθεροι, δημοκρατικοί πολίτες.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας είναι εναρμονισμένος με την ισχύουσα νομοθεσία, τη σύγχρονη παιδαγωγική αντίληψη και την εμπειρία των προηγούμενων χρόνων λειτουργίας του Σχολείου μας.

Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Σχολείου του 2ου ΓΕΛ Βριλησσίων ο οποίος αποτελεί προϊόν διαβούλευσης όλων των μελών της σχολικής κοινότητας μπορείτε να δείτε σε μορφή εγγράφου pdf εδώ και σε μορφή παρουσίασης εδώ.