Εγκύκλιος παράλληλης στήριξης, στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό προσωπικό ή Σχολικό Νοσηλευτή για το έτος 2024-2025

Σας ενημερώνουμε σχετικά για την εγκύκλιο προϋποθέσεων και διαδικασιών για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης από εκπαιδευτικό, για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2024-2025. α) έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης από εκπαιδευτικό: Η έγκριση για παροχή «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης» για το διδακτικό…

Περισσότερα

Παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα

Απόφαση Αριθμ. 44879/ΓΔ4 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/ 21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005). Αφορά στα παιδαγωγικά μέτρα και στις ποινές.

Περισσότερα

Προετοιμασία για την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές για το σχολικό έτος 2024-2025

Ενόψει της έναρξης λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές, θα πρέπει ως τις 22-4-2024: α. ο γονέας/κηδεμόνας που θα υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση, δηλαδή ο «Κηδεμόνας E-eggrafes», να συμπληρώσει τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση και β. ο έτερος κηδεμόνας να συμπληρώσει την Υπεύθυνη Δήλωση που τον αφορά, και να τις καταθέσουν στο σχολείο είτε να τις αποστείλουν ηλεκτρονικά…

Περισσότερα

Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΥΝΑΝΠ: www.ynanp.gr η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού εισαγωγής σπουδαστών/στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ακαδημαϊκού έτους 2024-2025. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους. Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε από 26-03-2024. Όλοι οι υποψήφιοι από την 26-03-2024 πρέπει να υποβάλλουν…

Περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι έχει εκδοθεί έγγραφο του ΥΠΑΙΘ σχετικά με για τις εξετάσεις εισαγωγής σπουδαστών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2024 και εφεξής. Σχετικά έγγραφα: Διευκρινίσεις, παραδείγματα σχετικά με το μάθημα Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, Συμπληρωματικό υπόμνημα

Περισσότερα

Προκήρυξη για την εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

Από το υπουργείο Ναυτιλίας εκδόθηκε η προκήρυξη για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024. Διαβάστε την προκήρυξη εδώ και την εγκύκλιο για τη διαδικασία και την προθεσμία υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις εδώ.

Περισσότερα

Ενημέρωση για την προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής για τις Στρατιωτικές Σχολές

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ: www.geetha.mil.gr συντονιστικές οδηγίες ως προς την διεξαγωγή των προκαταρκτικών εξετάσεων για εισαγωγή στα ΑΣΕΙ –ΣΣΑΣ – ΣΑΝ – ΑΣΣΥ. Οι οδηγίες στο σύνδεσμο ΕΔΩ.

Περισσότερα

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών

Σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής Αίτησης-Δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Στρατιωτικών Σχολών ορίζεται από την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 08:00 έως και την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 24:00.                   Η προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για εισαγωγή σε…

Περισσότερα