Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τις ώρες για την ενημέρωση των γονέων από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Λόγω ύπαρξης κενών θέσεων εκπαιδευτικών, το πρόγραμμα είναι ακόμα υπό διαμόρφωση. Παρακαλούμε κάθε φορά που επιθυμείτε να επισκεφθείτε το σχολείο, να ελέγχετε την παρούσα ιστοσελίδα, καθώς ως την οριστικοποίηση του προγράμματος του σχολείου, ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις στις ώρες υποδοχής.