Οι µαθητικές κοινότητες, καθαρά παιδαγωγικός θεσµός, που συνδέεται άρρηκτα µε την εκπαιδευτική διαδικασία, αποτελούν το χώρο για την ανάπτυξη της µαθητικής πρωτοβουλίας µέσα στο σχολείο, αποτελούν κύτταρο δηµοκρατικής ζωής, όπου, µε το διάλογο και τη συµµετοχή οι µαθητές µε πνεύµα συνεργασίας, ασκούνται στη δηµοκρατική διαδικασία και στη συµµετοχή τους στα κοινά, µελετώντας και προτείνοντας λύσεις για τα προβλήµατα που τους αφορούν. 

Η εκπαιδευτική μας κοινότητα δίνοντας ιδιαίτερη αξία στην ενεργό πολιτειότητα των μαθητών και στοχεύοντας να αναπτύξει στάσεις , δεξιότητες και ικανότητες στους μαθητές που θα τους επιτρέψουν να συμμετέχουν στα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα μιας δημοκρατικής κοινωνίας,  ενημέρωσε  το σύνολο των μαθητών για τον ρόλο των μαθητικών κοινοτήτων. Ειδικότερα, οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί των τάξεων αφιέρωσαν την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023   ένα δίωρο (5η και 6η ώρα) για να παρουσιάσουν ppt που προετοίμασε ομάδα εκπαιδευτικών αναφορικά με τον θεσμό των μαθητικών κοινοτήτων , τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας τους. Οι μαθητές αντάλλαξαν τις απόψεις τους, ενημερώθηκαν σχετικά και την επόμενο ημέρα (Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου) προέβησαν στην εκλογή των 5 μελών συμβουλίων τους 

Κατόπιν,την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023  οι μαθητές εξέλεξαν το 15 μελές συμβούλιο. του σχολείο.

Συγχαίρουμε όλους τους μαθητές για την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών και τη συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία . 

Συγχαίρουμε και τους μαθητές που εξελέγησαν και ευχόμαστε μια γόνιμη και δημιουργικη συνεργασία 

Τα συμβούλια των τμημάτων συγκροτήθηκαν ως εξής: 

Το δεκαπενταμελές συμβούλιο συγκροτήθηκε ως εξής: