Ώρα – ΔιάλειμμαΔ ι ά ρ κ ε ι α
1η ΩΡΑ08.15′ – 09.00′
1ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ09.00′ – 09.05′
2η ΩΡΑ09.05′ – 09.50′
2ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ09.50′ – 10.00′
3η ΩΡΑ10.00′ – 10.45′
3ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ10.45′ – 10.55′
4η ΩΡΑ10.55′ – 11.40′
4ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ11.40′ – 11.50′
5η ΩΡΑ11.50′ – 12.35′
5ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ12.35′ – 12.40′
6η ΩΡΑ12.40′ – 13.25′
6ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ13.25′ – 13.30′
7η ΩΡΑ13.30′ – 14.10′