Στο σχολείο μας υπηρετούν 33 εκπαιδευτικοί, 1 σχολική νοσηλεύτρια, 1 σχολική ψυχολόγος, 1 άτομο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ), 1 σχολικός φύλακας, 1 γραμματέας και 2 άτομα προσωπικό καθαριότητας.