Στα πλαίσια του προγράμματος EPAS (“Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) πραγματοποιήσαμε ένα debate /  επιχειρηματολογία μαθητών με θέμα τις Ευρωεκλογές. Βασική ιδέα της κεντρικής δράσης ήταν η κατανόηση εκ μέρους των μαθητών/ τριων της καταλυτικής σημασίας του “εκλέγειν” στη σύγχρονη δημοκρατία και κυρίως στις Ευρωεκλογές, προκειμένου να διασφαλιστούν οι πανευρωπαϊκές αξίες της ειρήνης, της ισότητας, της ελευθεροτυπίας, της ανεκτικότητας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.