Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το δελτίο τύπου του Υπουργείου για το πρόγραμμα εξέτασης των μουσικών μαθημάτων και την κατανομή των υποψηφίων σε εξεταστικά κέντρα. Σημειώνεται οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» εξετάζονται σε διαφορετικά εξεταστικά κέντρα. Στο μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» εξετάζονται στα ίδια εξεταστικά κέντρα μαζί με τους υπολοίπους υποψήφιους καθώς δεν υπάρχει διαφοροποίηση στα εξεταστικά κέντρα του εν λόγω μαθήματος.