Από το υπουργείο Ναυτιλίας εκδόθηκε η προκήρυξη για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024.

Διαβάστε την προκήρυξη εδώ και την εγκύκλιο για τη διαδικασία και την προθεσμία υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις εδώ.