Το 1ο φύλλο της εφημερίδας μας είναι έτοιμο. Αποφασίσαμε να το βγάλουμε αυτήν την εβδομάδα, εβδομάδα που είναι αφιερωμένη στη σχολική βία και τον εκφοβισμό.  Γιατί η βία αντιπαλεύεται μόνο με δραση, με τέχνη, με πολιτισμό και αλληλεγγύη! Μια μικρή ιδέα από τη σχολική μας ζωή λοιπόν …

Ευχαριστούμε θερμά την ομάδα του προγράμματος της Σχολικής εφημερίδας, όπως επίσης όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς που συνεργάστηκαν για την έκδοση του 1ου φύλλου.