Παρακαλούμε για την άμεση υπογραφή και αποστολή των υπεύθυνων δηλώσεων αύριο, 14/11/2023, προκειμένου να προλάβουμε τις ημερομηνίες . Τις δηλώσεις μπορείτε να τις φέρετε οι ίδιοι, ή να τις αποστείλετε ηλεκτρονικά με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής μέσω gov . Επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι το διάστημα είναι πιεστικό εναλλακτικά μπορείτε να τις δώσετε στα παιδιά σας και να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά για επιβεβαίωση με το σχολείο.