Σας ενημερώνουμε για την έκδοση εγκυκλίου για την οργάνωση και διεξαγωγή των εισαγωγικών εξετάσεων στα Μουσικά μαθήματα. Στην εγκύκλιο αυτή αναφέρονται το πρόγραμμα των εξετάσεων καθώς και η κατανομή των υποψηφίων στα εξεταστικά κέντρα.