Σας ενημερώνουμε ότι οι μαθητές/τριες οι οποίοι/ες κατέκτησαν 1η ή 2η ή 3η νίκη σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αθλητικούς Αγώνες (Ομαδικών και Ατομικών Αθλημάτων) και εφόσον επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις αθλητικές διακρίσεις τους για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, πρέπει να υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στο ακόλουθο αρχείο. Παρακάτω θα βρείτε και το αντίστοιχο υπόδειγμα της σχετική αίτησης.