Σας ενημερώνουμε για τα εξεταστικά κέντρα των προφορικά εξεταζομένων μαθητών στα ειδικά μαθήματα. Η κατανομή των υποψηφίων στο ακόλουθο αρχείο pdf.