ΑΡΧΙΚΗΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  Εργαστήριο Πληροφορικής
Διακρίσεις / Αναφορές

Εκπαιδευτικό προσωπικό
       

 
 Το εργαστήριό μας, υποστηρίζει:

1. Δύο local intranets, σε δύο ξεχωριστά domains.  
              
2. To local intranet της Σχολικής Βιβλιοθήκης  
                    
3.Τα
Workgroups των Εργαστηρίων Φυσικής & Χημείας 
    
Μαθητικό δυναμικό  
Σχολική βιβλιοθίκη  
Εργαστήριο πληρ/ικής   
Βαψίματα  
Downloads  

Εφημερίδα
 

| Ιστοχάρτης | Επικοινωνία |