ΑΡΧΙΚΗΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  Εκδηλώσεις
Διακρίσεις / Αναφορές

Εκπαιδευτικό προσωπικό
     Μεταξύ των πολλών εκδηλώσεων του σχολείου μας,   ξεχωριστή σημασία έχουν οι σχολικές εκδηλώσεις που γίνονται χάριν της προσπάθειας των μαθητών μας, και μόνο. Σε ένα Λύκειο με τα ποσοστά επιτυχία του δικού μας, και υπό την πίεση των εξετάσεων, οι μαθητές μας βρίσκουν το χρόνο για να δημιουργήσουν εκπληκτικές εκδηλώσεις.

Με στόχο να δώσουμε τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές τις εκδηλώσεις ξεκινάμε με την ανάρτηση στιγμιότυπων από αυτές.

  
Μαθητικό δυναμικό
Σχολική βιβλιοθίκη
Εργαστήριο πληρ/ικής
Βαψίματα
Downloads

Εφημερίδα
 

 

 

| Ιστοχάρτης | Επικοινωνία |