ΑΡΧΙΚΗΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  Downloads
Διακρίσεις / Αναφορές

Εκπαιδευτικό προσωπικό
    • Εξεταστέα Ύλη 2011- 2012                                                      [Download]

Καθορισμός ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων εκπαιδευτικών (καθηκοντολόγιο)                                           [Download]  

 • Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων  Ε.Λ. από     2005 -2006                                                                                           [Download]

 • Διευκρινήσεις για τη Φ. 253/120785 / Β6 / 01-11-2005        [Download]

 

 • Αντιστοιχίες τμημάτων ελληνικών πανεπιστημίων     [Download]

 • Εφαρμογή ανάπτυξης διαγραμμάτων ροής                   [
Download]


 • Υλικό για την ομάδα ρομποτικής                                       [
Download]


• Διευκρινήσεις για το μάθημα της ΑΕΠΠ                            [
Download]

Aναφορά στο λογοτεχνικό έργο του διευθυντή μας Δρ. Κουβαρά Ιωάννη (
κείμενο και ηχητικό)                                                      [Download]


Μαθητικό δυναμικό
Σχολική βιβλιοθίκη
Εργαστήριο πληρ/ικής
Βαψίματα
Downloads

Εφημερίδα

| Ιστοχάρτης | Επικοινωνία |